Gemeentes verbinden en bemiddelende rol

Ja, ook u kunt mij bellen. U heeft de transitie jeugdzorg uitgevoerd, maar daarmee houdt het absoluut niet op. De (snelle) inrichting van “wijkteams”, “Centrum Jeugd en Gezin” wil nog niet zeggen dat de transformatie in het denken en handelen is gerealiseerd. Mogelijk weet u het wel of niet, maar de gemeente is een cruciale partner in de samenwerking binnen kindcentra’s . Ik ben ervan overtuigd dat wanneer medewerkers van een kindcentrum goed worden ingezet rondom de gezinszorg dan zal dit geleidelijk leiden tot een afname van kosten in de jeugdzorg, minder curatieve zorg en een toename in preventieve zorg.

Ik pretendeer niet dat daarmee alles opnieuw ingericht moet worden. Wel weet ik uit ervaring dat middelen veel effectiever ingezet kunnen en moeten worden. Vanuit de (vertrouwens)relatie die medewerkers binnen een kindcentrum hebben met hun gezinnen, hebben zij een veel betere eerste signaleringsfunctie. Ze kunnen een verbindende en bemiddelende rol spelen in een snellere, effectievere toeleiding naar de juiste instantie binnen de gemeente.