Waar kun je mij voor bellen

Gecombineerd of losstaand, in onderwijs en opvang komen tal van vraagstukken voorbij. Soms kortdurend, soms langlopend. Ik kom graag bij u langs om uw vraag te verkennen, te analyseren.

Projectbegeleiding voor het opzetten of inhoudelijk helpen uitbouwen van een IKC

U wilt een organisatie voor onderwijs en kinderopvang (verder) inhoudelijk laten samenwerken? Vele jaren heb ik leiding mogen geven als directeur en bestuurder aan een basisschool en naastgelegen kinderdagverblijf

Interim Management voor onderwijs, kinderopvang en IKC

Met ruim 15 jaar ervaring als directeur van een basisschool kan ik uw organisatie helpen als interim directeur. Soms lopen zaken op een school anders en is het een meerwaarde om een interim directeur aan te stellen.

Of het nu gaat om verbetering op de opbrengsten, de professionele leerhouding, de samenwerking met de ouders/de wijk, complexe of minder complexe vraagstukken. U kunt hiervoor bij mij terecht om samen de uitdaging aan te gaan en tot een succes te maken.

Coaching binnen een IKC

Vraagstukken kunnen ook kortlopend en/of persoonlijk zijn. Binnen een IKC heb ik alle mensen van de werkvloer (voor mij zijn dat bestuurders, MT leden, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, intern-begeleiders, orthopedagogen) mogen begeleiden in het samenwerken rondom het kind.

Hoe kunnen wij met elkaar bijdragen aan een ononderbroken en doorgaande ontwikkelingslijn? Hoe kunnen wij er voor het kind zijn, de collega, de organisatie? Hoe krijg ik mijn gecombineerde functie goed uitgevoerd of hoe bouw ik deze juist uit? Ik laat de persoon het doel voor ogen houden, beginnen, doen wat moet gebeuren om verder te komen, links om of rechts om.

Interprofessioneel samenwerken

U wilt combinatiefuncties maken, maar hoe doe ik dat met de ‘harde kant’ en ‘hoe breng ik het binnen het kindcentrum’? U heeft al gecombineerde functies en wilt dit inhoudelijk verder uitbouwen binnen de organisatie of met samenwerkende organisaties. De wijk waarin het kindcentrum zich bevindt is eveneens bepalend voor de invulling van de gecombineerde functie en het aantal samenwerkende organisaties.

Ik help u vanuit mijn ervaring graag verder om deze verdieping binnen het kindcentrum te implementeren en onder de aandacht te brengen van de samenwerkende partijen. Zo gaat iedereen nog meer om het kind en het gezin staan.

Gemeentes

Ja, ook u kunt mij bellen. U heeft de transitie jeugdzorg uitgevoerd, maar daarmee houdt het absoluut niet op. De (snelle) inrichting van "wijkteams", "Centrum Jeugd en Gezin" wil nog niet zeggen dat de transformatie in het denken en handelen is gerealiseerd. Mogelijk weet u het wel of niet, maar de gemeente is een cruciale partner in de samenwerking binnen kindcentra’s . Ik ben ervan overtuigd dat wanneer medewerkers van een kindcentrum goed worden ingezet rondom de gezinszorg dan zal dit geleidelijk leiden tot een afname van kosten in de jeugdzorg, minder curatieve zorg en een toename in preventieve zorg.