Interim Management Onderwijs, Kinderopvang en IKC

Interim management onderwijs
Met ruim 15 jaar ervaring als directeur van een basisschool kan ik uw organisatie helpen als interim directeur. Soms lopen zaken op een school anders en is het een meerwaarde om een interim directeur aan te stellen. Of het nu gaat om verbetering op de opbrengsten, de professionele leerhouding, de samenwerking met de ouders/de wijk, complexe of minder complexe vraagstukken. U kunt hiervoor bij mij terecht om samen de uitdaging aan te gaan en tot een succes te maken.

Interim management kinderopvang
Het komt minder vaak voor dan in het onderwijs, maar soms heel noodzakelijk of verfrissend om de nieuwe strategische koers in te zetten. Of het nu gaat om de bestuurdersrol of het ‘on the job’ coachen als schaduw-manager, met mijn kennis en ervaring als voormalig eigenaar van twee kinderopvangorganisaties (ruim 60 collega’s) verken ik graag de mogelijkheden.

Mocht u meer en beter willen samenwerken met uw gemeente en gezamenlijk een visie willen ontwikkelen dan bent u bij mij aan het juiste adres. De transitie jeugdzorg van enkele jaren geleden was niet zo moeilijk, maar de werkelijke transformatie van achter het bureau, naar de werkvelden, de werkvloer en uiteindelijk het gezin is dé uitdaging en ónze opdracht. Ik stel mij dan ook altijd op het standpunt: ‘Is het beter voor het kind, dan gaat het door’.

Interim management IKC
Tal van mogelijkheden zijn bespreekbaar om uw organisatie verder te helpen. Het leiden van een IKC vraagt nog meer specifieke vaardigheden dan een enkelvoudige organisatie. Culturen bij elkaar brengen, elkaars structuren en workflows kennen maakt het complex. Mogelijk is uw huidige MT lid langdurig afwezig? Wilt u een schaduw MT lid om het MT verder te helpen in het realiseren van gezamenlijke doelen? Wilt u tijdelijk een extra MT lid om culturen te verbinden tussen medewerkers, ouders, samenwerkingspartners? Wilt u interprofessionele samenwerking een boost geven?