Publicaties

Vanuit mijn ervaring ben ik voor diverse vakbladen, boek geinterviewd en heb ik enkele malen op het jaarcongres brede school mogen spreken.

Een IKC dat staat als een huis Auteur Mark van der Pol, Spier ten Doesschate | april 2020

In dit boek staat KC de Bolster (basisschool de Bolster en kinderdagverblijf De Rode Bank) beschreven. Van 2007 t/m 2020 ben ik hier werkzaam geweest als directeur. Het kindcentrum werd door één directie aangestuurd.

Bestellen via bol.com

Interprofessioneel werken binnen een IKC KPZ artikel | 2019

In de vorige Veerkracht schreven we over de rol van de Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE'er) in de kinderopvang en jeugdhulp. Wat kan deze nieuwe professional betekenen binnen deze domeinen? In dit artikel richten we ons meer op de PPKE'er in het onderwijs. Een nieuwe professional, met een tweejarige hbo-opleiding, die anders ingezet kan worden dan een onderwijs-assistent of leraar. Passend onderwijs, inter-professioneel werken en anders organiseren zijn onderwerpen waaraan het onderwijs met daaronder een groeiend aantal Integraal Kind Centra (IKC) vorm en inhoud proberen te geven. Welke professionals zijn hiervoor nodig en over welke competenties moeten zij beschikken om ook daadwerkelijk interprofessioneel samen te kunnen...

Download PDF

Pact voor Kindcentra artikel in managementblad | jul/aug 2020

Jurgen Bruggeman, directeur van ikc De Bolster in Raalte zag in het ‘coronagebeuren’ een goed moment om te kijken hoe hecht zijn team samenwerkt in onverwachte situaties. ‘Zeker omdat we al een lange tijd een eenheid vormen en je dus mag verwachten dat samenwerken inmiddels in onze genen zit.’ De uitkomsten stellen hem niet teleur.

Download PDF

Deelsessie gecombineerde functies binnen een IKC Jaarcongres Brede School | 2016

Kindcentrum de Bolster is een samenvoeging van basisschool de Bolster en kinderdagverblijf De Rode Bank. Het kindcentrum bestaat inmiddels ruim vijf jaar. In die vijf jaar is er veel gebeurd op het gebied van inhoudelijke samenwerking. Het bestuur van de school, de school en de kinderopvangorganisatie hebben besloten om de vele hobbels die gecombineerde functies met zich meebrengen toch te nemen als er meerwaarde is voor kinderen, ouders of de organisatie. Hoe zij dit gedaan hebben en het arbeidsrechtelijk en financieel regelen, wordt tijdens deze deelsessie verteld aan de hand van voorbeelden. Op een gezamenlijk...

Download PDF