Projectbegeleiding uitbouwen naar een IKC

U wilt een organisatie voor onderwijs en kinderopvang (verder) inhoudelijk laten samenwerken?

Vele jaren heb ik leiding mogen geven als directeur en bestuurder aan een basisschool en naastgelegen kinderdagverblijf. We hebben de culturen en processen bij elkaar gebracht met als resultaat:

De meerwaarde voor het kind, de ouders, de medewerkers zijn het complexe verandertraject naar een IKC meer dan waard. Met mijn passie, het snel kunnen schakelen, goed analyseren, kennis van de structuren, workflows en eisen ten aanzien van de ‘harde’ kant (financieel, personeel, huisvesting, explotatie) kan ik uw organisatie verder helpen ‘op weg naar een IKC’ of ‘inhoudelijk een stap verder brengen’.